Đăng bởi

Đóng BHXH tự nguyện vài trăm nghìn đồng/tháng, yên tâm an hưởng tuổi già

Với mức tham gia chỉ vài trăm nghìn đồng mỗi tháng, người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện sẽ được nhận lương hưu hằng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để chăm sóc sức khỏe khi về già.

Được hưởng 4 quyền lợi

Theo BHXH Việt Nam, BHXH tự nguyện là chính sách bảo hiểm của Đảng và Nhà nước mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Mọi công dân Việt Nam khi đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc nhóm người tham gia BHXH bắt buộc thì đều được tham gia BHXH tự nguyện.

Người tham gia sẽ được hưởng 4 quyền lợi: chế độ hưu trí; BHXH 1 lần; chế độ tử tuất; cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT).

Cụ thể, với chế độ hưu trí, người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu hàng tháng khi đủ 20 năm đóng BHXH trở lên; đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Trường hợp, đã đủ tuổi nghỉ hưu, nhưng thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm thì được đóng 1 lần cho những năm còn thiếu (tối đa 10 năm) để đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của người lao động (NLĐ) được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng BHXH: lao động nam là 20 năm; lao động nữ là 15 năm. Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, NLĐ cả nam và nữ được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

BHXH Việt Nam lưu ý, lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách Nhà nước và quỹ BHXH.

Đối với chế độ BHXH 1 lần, người tham gia có yêu cầu thì được hưởng BHXH 1 lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau: đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH mà không tiếp tục tham gia BHXH; ra nước ngoài để định cư; bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng theo quy định của Bộ Y tế. Sau 1 năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH và có yêu cầu nhận BHXH một lần.

Mức hưởng tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Trường hợp, thời gian đóng BHXH chưa đủ 1 năm, mức hưởng bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

Một chế độ nữa mà người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng là chế độ tử tuất. Người tham gia có thời gian đóng BHXH từ đủ 60 tháng trở lên hoặc người đang hưởng lương hưu khi chết, người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở.

Ngoài ra, người tham gia BHXH tự nguyện còn được cấp thẻ BHYT miễn phí trong suốt quá trình hưởng lương hưu, với mức quyền lợi hưởng chi phí khám bệnh, chữa bệnh là 95% (trong khi mức hưởng của người tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình là 80%).

Xem thêm Hà Nội: Hỗ trợ đến 60% tiền đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Người tham gia có thể lựa chọn phương thức đóng linh hoạt hằng tháng, 3 tháng/lần; 6 tháng/lần; 12 tháng/lần, nhiều năm/lần (nhưng không quá 5 năm/lần) hoặc đóng 1 lần cho những năm còn thiếu (không quá 10 năm) để đủ điều kiện hưởng lương hưu.