Đăng bởi

Khám chữa bệnh đúng tuyến với bảo hiểm y tế tự nguyện: Hưởng lợi tối đa

hồ thị thắm

Quyền lợi khi mua bảo hiểm y tế tự nguyện

Bảo hiểm y tế tự nguyện là loại hình bảo hiểm y tế do Nhà nước tổ chức, quản lý nhằm giúp người tham gia được hưởng quyền lợi về khám chữa bệnh khi không may bị ốm đau, bệnh tật.

Quyền lợi khi khám chữa bệnh đúng tuyến

 • Người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh nếu thuộc các đối tượng sau:
  • Trẻ em dưới 6 tuổi
  • Người có công với cách mạng, công an
  • Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng
  • Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; tại xã đảo, huyện đảo
  • Thân nhân của người có công với cách mạng
  • Khám, chữa bệnh một lần thấp hơn 15% mức lương cơ sở hiện tại và tại tuyến xã
  • Tham gia BHYT 5 năm liên tục và có số tiền cùng chi trả trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở.
 • Người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện sẽ được hưởng 95% chi phí khám chữa bệnh nếu thuộc các đối tượng sau:
  • Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng
  • Người thuộc hộ gia đình cận nghèo
  • Thân nhân của người có công với cách mạng
 • Người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện còn lại sẽ được hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh.

Quyền lợi khi khám chữa bệnh trái tuyến

 • Người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện sẽ được hưởng 40% chi phí điều trị nội trú nếu chữa bệnh tại bệnh viện thuộc tuyến trung ương.
 • Người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện sẽ được hưởng 100% chi phí điều trị nội trú nếu điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh trên cả nước từ ngày 01/01/2021.
 • Riêng người sống tại xã đảo, huyện đảo; người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn đi khám không đúng tuyến vẫn được hưởng theo mức hưởng đúng tuyến.

Lưu ý

 • Các mức hưởng bảo hiểm y tế được quy định tại Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 • Người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện có thể tham gia khám chữa bệnh tại tất cả các cơ sở khám chữa bệnh có ký hợp đồng khám chữa bệnh với cơ quan bảo hiểm xã hội.

Kết luận

Tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi người dân. Đây là một chính sách an sinh xã hội quan trọng, giúp người dân giảm bớt gánh nặng tài chính khi không may bị ốm đau, bệnh tật.